Ikon för Frågelådan

Frågelådan i svenska

Frågelådan

Fråga:
Varifrån kommer ordet sjövild?
Svar:
En sjövild person är en som är galen av ursinne och vanligtvis våldsam. Ordet har en vardaglig klang och används ibland även om väldigt livliga barn.

Ursprungligen användes adjektivet sjövild både om personer som blivit vilda till följd av att de uppehållit sig för länge till sjöss och om personer som blivit vilda av längtan att ge sig ut på havet.

Hjälpte svaret dig?
Ja     
Nej