Ikon för Frågelådan

Frågelådan i svenska

Frågelådan

Fråga:
Varför säger man att sover som en stock när man sover djupt?
Svar:
Ordet stock har använts i svenskan allt sedan mitten på 1500-talet i flera liknelser som syftar på stockars orörlighet och livlöshet. Numera är det i stort sett uttrycket sova som en stock som lever kvar.
Hjälpte svaret dig?
Ja     
Nej