Ikon för Frågelådan

Frågelådan i svenska

Frågelådan

Fråga:
Vad betyder uttrycket pro bono?
Svar:
Pro bono är ett latinskt uttryck som i huvudsak förekommer inom juridiken med den ungefärliga innebörden ’för den goda sakens skull’.

Exempel
”Konsumenter har också på vissa håll möjlighet att kontakta en advokat som erbjuder så kallad pro bono-verksamhet och få femton minuters gratis juridisk rådgivning.”

Pro bono är ett ganska abstrakt begrepp som man nog bör ge olika översättningar beroende på sammanhanget, t.ex. ideellt, gratis, kostnadsfritt eller av humanitära skäl.

Hjälpte svaret dig?
Ja     
Nej