Ikon för Frågelådan

Frågelådan i svenska

Frågelådan

Fråga:
Hur förkortas meter över havet?
Svar:
I formella och fackspråkliga sammanhang skrivs det i regel m ö.h., men i andra sammanhang går det även bra att skriva möh hopskrivet och utan punkter.

Förkortningen för uttrycket meter över havet är besvärlig eftersom den består av dels den internationella måttbeteckningen m för meter (som skrivs utan punkt), dels avbrytningsförkortningarna ö. för över och och h. för havet (som i princip skrivs med punkt). Ofta ser man därför m ö.h. som förkortningsform, inte minst i fackspråkliga sammanhang, vilket förstås är helt korrekt.

Men precis som det kan vara motiverat att skriva avbrytningsförkortningarna tim för timme och sek för sekund utan punkt i konsekvens med internationella måttbeteckningar, kan även möh skrivas så. Det gör skrivsättet enklare.

Hjälpte svaret dig?
Ja     
Nej