Ikon för Frågelådan

Frågelådan i svenska

Frågelådan

Fråga:
Skriver man diagnostisera, prognostisera och autentisera så, eller med c?
Svar:
Orden stavas diagnostisera, prognostisera och autentisera.

Om det finns ett samhörigt adjektiv på -sk, -isk eller -istisk, skrivs verbet med -isera. Eftersom vi har prognostisk, diagnostisk och autentisk, så skrivs verben med -s-.

Om det inte finns något samhörigt adjektiv på -sk, -isk eller -istisk, skrivs verbet med -icera. Därför skriver man t.ex. kommunicera, komplicera, musicera, fabricera. I dessa ord är c en variant av stammens k, t.ex. kommunikation, komplikation, musik, fabrik.

Hjälpte svaret dig?
Ja     
Nej