Ikon för Frågelådan

Frågelådan i svenska

Frågelådan

Fråga:

Varifrån kommer uttrycket i grevens tid?

Svar:

Att göra något i grevens tid innebär att göra något i sista ögonblicket. Uttrycket brukar härledas till 1600-talsgreven Per Brahe den yngre, som under sin levnad bland annat verkade som generalguvernör i Finland.

Hans tid i Finland omtalades som ”Grefvens tid”. Brahe var ovanligt omtyckt av folket då han endast krävde lindrigare skatter, och med tiden kom uttrycket i grevens tid att innebära ’leva i lyckliga omständigheter, leva i en lycklig tid’. Allteftersom har betydelsen ’leva i en lycklig tid’ förskjutits till ’leva i rätt stund’ och därefter till ’i sista stund’.

Uttrycket komma i grevens tid finns även i danskan, men där används det i betydelsen ’komma olägligt’. Bakgrunden till denna betydelse är en annan och kan föras tillbaka på det inbördeskrig om tronföljden som utspelade sig i 1500-talets Danmark. Detta krig kallades grevefejden.

Hjälpte svaret dig?
Ja     
Nej