Ikon för Frågelådan

Frågelådan i svenska

Frågelådan

Fråga:
Betyder doktorera och disputera samma sak?
Svar:
Nej, att doktorera innebär att studera och tentera på kurser och att skriva en avhandling. Detta tar en längre tid, t.ex. fyra år.

När avhandlingen är klar, så disputerar man, det innebär att man en viss dag offentligt försvarar sin avhandling.

Att doktorera är således ett vidare och mer omfattande begrepp än disputera. Det händer dock ibland att doktorera används synonymt med disputera: ”Han ska doktorera på fredag.” Men det borde heta: ”Han ska disputera på fredag.”

Hjälpte svaret dig?
Ja     
Nej