Ikon för Frågelådan

Frågelådan i svenska

Frågelådan

Fråga:

Heter det fotnoter eller fotnötter?

Svar:

Vi rekommenderar fotnoter.

Fotnot är en sammansättning med not; i plural blir det därför fotnoter. Några brukar, sannolikt i skämtsamt syfte, även använda formen fotnötter, och den formen har sedan av vissa kommit att uppfattas som korrekt efter mönstret fot–fötter och pluralen till nöt: nötter

Hjälpte svaret dig?
Ja     
Nej