Ikon för Frågelådan

Frågelådan i svenska

Frågelådan

Fråga:
Finns det ett ord som heter konfidentialitet?
Svar:
Ja. Ordet konfidentialitet är sannolikt ett tämligen nytt inlån från engelskans confidentiality. Man kan hitta det i tidningstext, men det saknas i svenska ordböcker. Rent språkligt strider inte konfidentialitet mot de svenska ordbildningsprinciperna. Sambandet med ordet konfidentiell är tydligt, man kan jämföra med nationell:nationalitet, rationell:rationalitet.
Hjälpte svaret dig?
Ja     
Nej