Ikon för Frågelådan

Frågelådan i svenska

Frågelådan

Fråga:
Den som får en gratifikation – är det en gratifikand eller gratifikant?
Svar:
Det finns oss veterligen ingen beteckning för en person som får en gratifikation. Men i valet mellan dessa två alternativ väljer vi gratifikand, om man nu tycker att man måste ha en beteckning.

Ändelsen -and betecknar någon som ”utsätts” för något, jämför examinand, konfirmand.

Ändelsen -ant betecknar den som gör något aktivt, jämför fabrikant, musikant.

Om man nu inför gratifikand om den som får en gratifikation, så avråder vi från att kalla den som ger en gratifikation för gratifikant, eftersom det skulle vara knepigt för folk att hålla isär två så likalydande ord som. Observera t.ex. att den som examinerar en examinand kallas examinator.

Hjälpte svaret dig?
Ja     
Nej