Ikon för Frågelådan

Frågelådan i svenska

Frågelådan

Fråga:
Går det bra att använda ordet veckolig om saker som återkommer varje vecka?
Svar:
Ja, adjektivet veckolig går bra att använda, även om det inte är lika vanligt förekommande som motsvarigheterna daglig, månatlig och årlig. Adjektivet tycks förekomma oftare med plural böjning: veckoliga bloggar. Veckolig finns upptaget i Svenska Akademiens ordlista men är annars sällsynt i ordböckerna. Man kan förstås även använda adverbet veckovis och skriva till exempel tidningen utkommer veckovis. Även ord på -vis kan användas som adjektiv: veckovisa rapporter.
Hjälpte svaret dig?
Ja     
Nej