Ikon för Frågelådan

Frågelådan i svenska

Frågelådan

Fråga:
Vad har ordet jota för ursprung?
Svar:
Ordet jota är hämtat från grekiskan och är namnet på den bokstav i det grekiska alfabetet som motsvarar såväl vårt i som vårt j. Bokstaven jota i grekiskan är den till utseendet obetydligaste – i stort sett ett rakt streck – och detsamma gäller dess motsvarighet i hebreiskan.

I Matteus 5:18 heter det: ”Sannerligen, innan himlen och jorden förgår, skall inte en enda bokstav, inte minsta prick i lagen förgå; inte förrän allt har fullbordats.” I den grekiska grundtexten används här ordet jota i stället för ”en enda bokstav”. Jota har alltså kommit att beteckna något mycket litet eller obetydligt.

Hjälpte svaret dig?
Ja     
Nej