Ikon för Frågelådan

Frågelådan i svenska

Frågelådan

Fråga:
Hur används ordet osparad och är det en korrekt ordbildning?
Svar:
Ordet osparad är en regelrätt bildning med det nekande prefixet o- lagt till participformen sparad, helt jämförbar med bildningar som oskadad/oskadd, orakad, oslipad, otvättad, osedd.

Givetvis kan alla dessa bildningar jämställas med flerordsuttryck som inte sparad, inte skadad, inte rakad, inte tvättad, inte sedd, men de har alla sin funktion och sitt berättigande i vissa sammanhang.

Osparad har sedan gammalt en speciell användning i uttrycket ”inte lämna någon möda osparad/ospard” (d.v.s. ’inte sky några ansträngningar’). Numera används osparad även i datasammanhang som (en självklar) motsats till sparad om t.ex. information eller filer.

Hjälpte svaret dig?
Ja     
Nej