Ikon för Frågelådan

Frågelådan i svenska

Frågelådan

Fråga:
Kan ordet uppenbart endast användas som adjektiv och inte som adverb?
Svar:
Att uppenbart används som adverb är ganska vanligt. Adverbet uppenbart kan grovt sett användas på två sätt: Antingen som adverbiell bestämning till adjektiv och particip (t.ex. ”Beslutet fattades på uppenbart felaktiga grunder”) eller som modalt satsadverbial (t.ex. ”Detta är ju välmående kommundelar som uppenbart har bärkraft”).

Adverbet uppenbarligen kan användas som i det sista exemplet. Ordet fungerar däremot inte så gärna som adverbiell bestämning till adjektiv och particip.

Det finns också en skillnad i styrkegrad mellan de båda adverben: uppenbarligen signalerar ofta en mer indirekt slutsats, medan uppenbart markerar något som har skådats direkt av talaren/skribenten eller kan beskådas av alla och envar. (Skåda och beskåda behöver här inte tolkas alltför bokstavligt; poängen är snarast skillnaden mellan direkt tillgänglig kunskap och indirekta slutsatser.)

De båda adverbens olika användningar påminner därmed mycket om de delvis synonyma uttrycken tydligt och tydligen, som alltså fungerar på ungefär samma sätt.

Hjälpte svaret dig?
Ja     
Nej