Ikon för Frågelådan

Frågelådan i svenska

Frågelådan

Fråga:
Ska bankomat skrivas med liten eller stor bokstav?
Svar:
Bankomat var ursprungligen ett varumärke, och skulle då skrivas med stor bokstav. I dag uppfattar de flesta människor inte ordet som ett varumärke utan som ett vanligt substantiv. Man använder ordet som en generell benämning på uttagsautomater, och ordet skrivs därför med liten bokstav.

Företrädare för de banker som har uttagsautomater med det ursprungliga varumärket Bankomat brukar inte gilla att andra uttagsautomater kallas bankomat, liksom företrädare för de banker som har den andra typen inte gärna vill att deras uttagsautomater kallas bankomat. Vill man undvika att stöta sig med någon inom bankvärlden, kan man alltså använda den neutrala beteckningen uttagsautomat.

Hjälpte svaret dig?
Ja     
Nej