Ikon för Frågelådan

Frågelådan i svenska

Frågelådan

Fråga:
Ska man skriva styla eller stajla (och stajling), i betydelsen att fixa i ordning och göra sig vacker inför visning eller utställning?
Svar:
Vi förordar stajla. På det viset överensstämmer skrift med tal. I enlighet med svensk ordbildning (jämför boxning, dopning, mobbning) bör det också heta stajlning.

Formerna med y är vanliga i bruket, men stajla, nästan är lika vanligt som styla. Stavning med aj är vanligast i betydelsen ’glänsa’, ’visa upp sig’.

Hjälpte svaret dig?
Ja     
Nej