Ikon för Frågelådan

Frågelådan i svenska

Frågelådan

Fråga:

Hur ska man avsluta ett brev? Kan man skriva förkortningen Mvh?

Svar:

Ett brev till såväl bekanta som främmande människor avslutas i dag vanligen med någon av fraserna med vänlig hälsning eller med vänliga hälsningar följt av brevskrivarens namn. Båda varianterna förekommer utan med.

Det är vanligt med radbrytning mellan hälsningsfrasen och namnet, men det är inget krav. Man kan också skriva hela avslutningsfrasen på en rad. Kommatecken mellan hälsningsfrasen och namnet är också vanligt, men inte nödvändigt, särskilt inte vid radbrytning. Det kan alltså till exempel se ut så här:

Med vänlig hälsning
Anders Andersson

Vänlig hälsning,
Andreas Andersson

Vänliga hälsningar, Andrea Andersson

Med vänliga hälsningar Anita Andersson

Vi avråder från att använda en förkortning i stället, i alla fall i brev. Det kan lätt tolkas så att mottagaren är så oviktig att brevskrivaren inte vill göra sig mödan att skriva ut hela frasen. I sms fungerar mvh bättre, eftersom är det mer befogat och konventionellt med förkortningar i den texttypen.

Hjälpte svaret dig?
Ja     
Nej