Ikon för Frågelådan

Frågelådan i svenska

Frågelådan

Fråga:
Varifrån kommer ordet livegen?
Svar:
Ordet livegen är en försvenskad form av det tyska leibegen. Leib betyder ’kropp’, och inte ’liv, levande tillstånd’ som man skulle kunna tänka sig. Egen är en participform av äga. Livegen betecknar ursprungligen alltså en person, vars kropp ägs av någon annan.
Hjälpte svaret dig?
Ja     
Nej