Ikon för Frågelådan

Frågelådan i svenska

Frågelådan

Fråga:
Hur definierar man ordet vardag? Är det måndag–fredag eller måndag–lördag?
Svar:
Eftersom många, men inte alla, är lediga under hela lördagen och söndagen, kan det vara oklart vad som menas med vardag och helgdag. De flesta är eniga om att helgfria måndagar till fredagar räknas som vardag, men det råder större osäkerhet om lördagen. Är den helgdag eller inte? Ordböckerna ger lite olika besked om saken.

Enligt gammal sed räknades helgen från lördag kväll kl. 18, helgsmål. Då var man arbetsfri i det gamla bondesamhället. Långt in på 1900-talet arbetade man på lördagar på de flesta arbetsplatser. När man så fick fria lördagar på många ställen, började man räkna in hela lördagen i helgen.

Men fortfarande finns det arbetsplatser där man arbetar alla dagar i veckan eller åtminstone lördagar. För säkerhets skull kan man därför namnge dagarna och inte tala om vardagar och helgdagar när man upplyser om öppettider. Man kan exempelvis skriva: ”Öppet måndag–fredag kl. 10–18, lördag kl. 11–14.”

Hjälpte svaret dig?
Ja     
Nej