Ikon för Frågelådan

Frågelådan i svenska

Frågelådan

Fråga:
Från vilket språk härstammar ordet tandem?
Svar:
Tandem har vi från engelskan. Det betecknade först ett spann med två hästar, den ena framför den andra, sedan en cykel för två, där man sitter på rad. Det kan också användas om andra anordningar som bildar en helhet av två (eller flera) samverkande enheter: tandemaccelerator, tandemdrivning, tandemdrivning, tandemkanot, tandemmaskin, tandemmotor.

Ytterst kommer det från lat. tandem ’äntligen’. Uppkomsten av den nya betydelsen beror på att det eng. uttrycket at length betyder såväl ’ äntligen’ som ’ i rad’, och det är det senare betydelsen som överförts till det latinska ordet tandem.

Hjälpte svaret dig?
Ja     
Nej