Ikon för Frågelådan

Frågelådan i svenska

Frågelådan

Fråga:
Skrivs namn på konventioner med stor eller liten bokstav? Är det alltså klimatkonventionen eller Klimatkonventionen?
Svar:
Benämningar på konventioner betraktas inte som egennamn. Skriv därför med liten bokstav: klimatkonventionen, FN:s barnkonvention, konventionen för skyddet av Nordostatlanten.

Konventioner som inleds med egennamn skrivs däremot med stor bokstav: Genèvekonventionen.

Hjälpte svaret dig?
Ja     
Nej