Ikon för Frågelådan

Frågelådan i svenska

Frågelådan

Fråga:
Kan man säga ”Han möttes av ignoration av folket i byn”? Meningen är att folk ignorerade honom. Eller heter det ignorans?
Svar:
Formen ignoration är möjlig, fast den saknas i ordböcker.

Ordet ignorans betyder enligt Nationalencyklopedins ordbok ’mycket stor okunnighet vanl. beroende på mer el. mindre medvetet ointresse’. Det hänger ihop med adjektivet ignorant ’mycket okunnig eller obildad’.

Om man är ute efter ett substantiv till ignorera, så blir det ignorerande eller ignorering. Men möjligt vore som sagt också ignoration.

Hjälpte svaret dig?
Ja     
Nej