Ikon för Frågelådan

Frågelådan i svenska

Frågelådan

Fråga:

Hur böjer man grov? Heter det ett ett grövre bröd eller ett grovare bröd?

Svar:

Adjektivet grov kompareras: grov, grövre, grövst. Det heter alltså ett grövre bröd, och det grövsta virket. Det är dessa komparationsformer vi rekommenderar om man vill skriva vårdad standardsvenska.

I mer talspråkshärmande texter förekommer även formerna grovare och grovaste/grovsta: "Jag körde en grovare matta när jag fixade underlaget".

Hjälpte svaret dig?
Ja     
Nej