Ikon för Frågelådan

Frågelådan i svenska

Frågelådan

Fråga:
Är det någon skillnad på ”Jag har ännu fler än vad du har” och ”Jag har ändå fler än vad du har”?
Svar:
Man kan använda både ännu och ändå i betydelsen ’ytterligare’. Det innebär att man kan säga både ”Jag har ännu fler än vad du har” och ”Jag har ändå fler än vad du har”. Men ännu är mycket vanligare, och ändå uppfattas som lite vardagligare.

Båda orden har dessutom var sin annan betydelse. Ordet ännu kan också betyda ’fortfarande’, ordet ändå kan också betyda ’trots allt’, ’i alla fall’. Risken för missförstånd varierar, och ofta avgör väl sammanhanget och i talat språk betoning vilken betydelse som avses

Hjälpte svaret dig?
Ja     
Nej