Ikon för Frågelådan

Frågelådan i svenska

Frågelådan

Fråga:
Jag letar efter är motsatsen till exklusiv. Jag är hjärtligt trött på allt exklusivt. För mig är likheten till exkludera, alltså utestänga påtaglig. Jag funderar på ord som inkluderande, inklusiv.
Svar:
Det går bra med inklusiv. Visserligen saknas det i ordböckerna, men man kan hitta flera belägg på det, t.ex.: ”Nathan Söderblom var, med en modeterm, en inklusiv människa, han ville innesluta, inte utestänga.”

Det kan inte vara svårt att förstå att inklusiv står som motsats till exklusiv. Men inkluderande är också möjligt.

Hjälpte svaret dig?
Ja     
Nej