Ikon för Frågelådan

Frågelådan i svenska

Frågelådan

Fråga:
Vilka av dessa former är riktiga: blålerelager, blålerslager, blåleralager?
Svar:
När ett ord som slutar på a är efterled i en sammansättning som i sin tur är förled i en sammansättning – alltså sammansättningar av typen (A+B)+C – kan det uppvisa flera mönster:

1. a ändras till e (ex. pepparkakeland)

2. a ändras till s (ex. pepparkaksform)

3. a står kvar (ex. mjölksyrabakterier)

4. a försvinner (ex. kolgruvarbetare)

De vanligaste mönstren är 1 och 2. Nr 2 tar man till när det finns risk för missförstånd, t.ex. för att klargöra att det är syra inte syre det är fråga om. Nr 4 anses inte så bra. Där ser man inte klart var huvudgränsen går. Är det en gruvarbetare som gräver efter kol eller en arbetare i en kolgruva?

När det gäller lera i den här positionen hittar man inget klart mönster. Det kan alltså heta både blålerelager och blålerslager (men inte blåleralager eller blålerlager).

Hjälpte svaret dig?
Ja     
Nej