Ikon för Frågelådan

Frågelådan i svenska

Frågelådan

Fråga:
Är insider ett vedertaget ord i svenskan?
Svar:
Jo, man får nog säga att insider är etablerat i svenskan.

Så här förklaras det i Nationalencyklopedins ordbok: 'person som har stor kännedom om en företeelse p.g.a. sitt yrke, sin kunskap om en plats e.d. och som ibland utnyttjar sin kunskap i otillåtet syfte; särsk. i ekon. sammanhang: insiderbrott; insideraffär'.

Hjälpte svaret dig?
Ja     
Nej