Ikon för Frågelådan

Frågelådan i svenska

Frågelådan

Fråga:
Vilket genus har servo?
Svar:
Servo är ett kortord. Genus för kortord bestäms ofta utifrån det ord som de är kortord för. Eftersom servo är kortord för såväl n-ord (servomotor, servomekanism) som t-ord (servosystem), så innebär det att servo har dubbelt genus:

en servo, den där servon, flera servor, de där servorna

ett servo, det där servot, flera servon, de där servona

Hjälpte svaret dig?
Ja     
Nej