Ikon för Frågelådan

Frågelådan i svenska

Frågelådan

Fråga:

Vad menas med termer som domänförlust och parallellspråkighet?

Svar:

Domänförlust och parallellspråkighet används för olika språkpolitiska begrepp, som ger skilda bilder av förhållandena mellan språk.


Man talar om domänförlust när man menar att ett språk inte längre fungerar för kommunikation inom en språklig domän. Språkliga domäner är användningsområden för språk, och de kan definieras som olika stora eller små. Exempel på domäner är naturvetenskaplig högskoleutbildning, reklamens värld eller området dataspel. Om ett språk under lång tid inte används i en domän, eller aldrig börjar användas i nya domäner, kan det bli svårt att börja använda språket, eftersom det då saknar termer.


Parallellspråkighet är fenomenet att (minst) två språk används om vartannat, än det ena, än det andra, i samma domän. Hur mycket språken används kan variera. Parallellspråkighet beskriver ett tillstånd där balans råder och språk samexisterar.

Hjälpte svaret dig?
Ja     
Nej