Ikon för Frågelådan

Frågelådan i svenska

Frågelådan

Fråga:
Vad betyder egentligen tsunami och finns det något svenskt ord för det?
Svar:
I Nationalencyklopedin förklaras tsunami så här: tsunami (jap., av tsu ’hamn’ och nami ’våg’), långvågig havsvåg eller flodvåg som orsakas av havsbottnens vertikala rörelser i samband med jordbävningar, vulkanutbrott eller jordskred. Det böjs så här: en tsunami, tsunamin, flera tsunamier, och uttalas med betoning på a /tsu 'na:mi/.

I massmedierna har ofta tsunami använts. Andra ord som förekommer är jättevåg och jätteflodvåg.

Det verkar rimligt med flodvåg, och eftersom det här är fråga om en väldig förödande flodvåg kan den kallas jätteflodvåg. Observera att flodvåg är bildat till flod i den allmänna betydelsen ’större strömmande vätskemängd’ som i syndaflod, vårflod och inte till flod i betydelsen ’vattendrag större än bäckar och åar’.

Hjälpte svaret dig?
Ja     
Nej