Ikon för Frågelådan

Frågelådan i svenska

Frågelådan

Fråga:
Finns ordet belyssnad?
Svar:
Svenska Akademiens ordbok tar upp belyssna men säger samtidigt att det är ”numera knappast brukligt”. Det omdömet avgavs 1903, och det är inte heller särskilt vanligt i dag. Men då och då förekommer det. Visst kan man i stället för exempelvis belyssna en ny skiva säga lyssna till en skiva. Men i passivum och i participformer fyller ordet sin plats: ”skivan har belyssnats av tusentals fans”. Ordet avlyssna passar inte här, eftersom det antyder att man lyssnar till något som man egentligen inte borde höra: ”jag råkade avlyssna ett samtal mellan två tonåringar på bussen i dag” , ”polisen har avlyssnat hans telefon” .
Hjälpte svaret dig?
Ja     
Nej