Ikon för Frågelådan

Frågelådan i svenska

Frågelådan

Fråga:

Kan man säga längst de svenska vägarna?

Svar:

Vi rekommenderar längs.

Formen längst för längs är dock noterad sedan långt tillbaka. Faktum är att den fanns även i tyskan, som vi lånat ordet från. Den har uppstått efter mönster av adverb på -t , såsom långt. Ett annat exempel på detta fenomen är straxt i stället för strax.

I ordböcker brukar straxt men inte längst omnämnas som möjlig, om än vardaglig form.

Hjälpte svaret dig?
Ja     
Nej