Ikon för Frågelådan

Frågelådan i svenska

Frågelådan

Fråga:

Vad är det för skillnad på sallad och sallat?

Svar:

Det finns ingen egentlig betydelseskillnad mellan sallad och sallat. Vi rekommenderar att man använder det vanligaste ordet sallad i alla betydelser och sammanhang.

Man har ibland försökt ge orden olika betydelser, såsom sallat om växten och sallad om maträtten, men skillnaden har mycket litet stöd i språkbruket. Många ordböcker skiljer emellertid på sallad och sallat, och menar som regel att sallad kan användas om såväl växt som maträtt, medan sallat framför allt används om växten.

Formen sallad och sallat är olika former av samma ord. Det kommer från italienska salata ’saltad, inlagd i salt’. Vi lånade först in det i formen salat via tyskan. Sedan lånades det in igen i formen sallad via franskan. Därför har båda formerna funnits parallellt.

 

Hjälpte svaret dig?
Ja     
Nej