Ikon för Frågelådan

Frågelådan i svenska

Frågelådan

Fråga:
Heter det ett tusendels kilo eller en tusendels kilo?
Svar:
Det heter ett tusendels kilo. Det heter också ett tredjedels, ett tiondels kilo, ett hundradels kilo.

Det heter visserligen en tredjedel, en tiondel, en hundradel, en tusendel. Men när dessa ord står i genitivform är det genus hos det efterföljande ordet som avgör om det ska vara en eller ett. Det heter alltså: ett tusendels kilo, ett tredjedels lamm men en tusendels meter, en tredjedels gris.

Hjälpte svaret dig?
Ja     
Nej