Ikon för Frågelådan

Frågelådan i svenska

Frågelådan

Fråga:
Ska det vara formatera, formatering eller formattera, formattering? Och hur fungerar det med verb som bildas till program, etikett och reklam?
Svar:
Det ska vara formatera och formatering. Formatera betyder ’ge (något) ett format, anpassa till (något visst system)’.

Det kan jämföras med paketera. I grundorden format och paket är den betonade vokalen (a respektive e) lång, och efterföljande konsonant (t) enkeltecknas därför. Enkelteckningen av konsonanten bibehålls sedan när man gör ett verb av dessa ord: formatera och paketera.

I ord som etikett är den betonade vokalen (e) kort och efterföljande konsonant (t) dubbeltecknas därför. Den dubbelteckningen bibehålls i verbet, etikettera.

I program är den betonade vokalen a också kort. Då borde den efterföljande konsonanten dubbeltecknas. Men den regeln gäller inte när den efterföljande konsonanten är m. Men så fort man lägger till en ändelse som börjar på vokal, så dubbeltecknas m: programmet och programmera. (Nästan samma regel gäller i engelskan. Därför heter det där programming till program. Att det också blir formatted ’formaterad’ och formatting ’formatering’ till format, beror på att slutvokalen i format är kort i engelskan, men det behöver man inte visa med dubbelteckning med t. Men så fort en ändelse som börjar på vokal läggs till, så dubbeltecknas konsonanten.)

Stavningen reklamera till reklam följer regeln: Den betonade vokalen i grundordet är lång, och efterföljande konsonant enkeltecknas. Enkelteckningen av konsonanten bibehålls sedan när man göra ett verb.

Hjälpte svaret dig?
Ja     
Nej