Ikon för Frågelådan

Frågelådan i svenska

Frågelådan

Fråga:
Heter det över tid eller över tiden?
Svar:
Över tid är den traditionellt korrekta frasen när innebörden är ’under en (längre) tid, under/med tiden’. Bestämd form, över tiden, används framför allt i fasta uttryck som gå över tiden (vid havandeskap) och dra över tiden (t.ex. när man håller ett föredrag).
Hjälpte svaret dig?
Ja     
Nej