Ikon för Frågelådan

Frågelådan i svenska

Frågelådan

Fråga:

Har det engelska ordet team en speciell betydelse eftersom det blivit så vanligt i svenska?

Svar:

Ett team är en mindre grupp som utför en bestämd, icke-tidsbestämd uppgift tillsammans.

Team går bra att använda i svenskan, men har en vardaglig klang. Det går nästan alltid att använda arbetslag, lag eller arbetsgrupp i stället för team, men team kan uppfattas som att det i högre utsträckning betonar tät sammanhållning. Att team är kort kan också ha bidragit till att det ofta används.

Team böjs: ett team, flera team, det teamet, de teamen.

Hjälpte svaret dig?
Ja     
Nej