Ikon för Frågelådan

Frågelådan i svenska

Frågelådan

Fråga:
Hur används raka citattecken i en svensk typografisk tradition?
Svar:
I svenska texter förekommer det jämte typografiska citattecken (”) och gåsögon (») en tredje typ, s.k. raka citattecken (").

Raka citattecken används helst inte i tryck, eftersom deras form inte anses harmoniera med typsnitt som är typiska för tryck.

I vissa datorprogram är raka citattecken det förinställda alternativet. Detta brukar man kunna ändra på i programinställningen. I andra sammanhang, t.ex. i en del e-postprogram, finns bara raka citattecken tillgängliga.

Hjälpte svaret dig?
Ja     
Nej