Ikon för Frågelådan

Frågelådan i svenska

Frågelådan

Fråga:

När använder man genom respektive igenom?

Svar:

Ofta är genom och igenom utbytbara: luften passerar genom/igenom hålet.

Vid tidsförhållanden används ofta igenom: nätterna igenom.

Som förled i sammansättningar används genom: genomgå, genomföra, genomgod etc.

När ordet skrivs efter sitt huvudord används igenom: gå igenom, livet igenom, driva igenom etc.

Hjälpte svaret dig?
Ja     
Nej