Ikon för Frågelådan

Frågelådan i svenska

Frågelådan

Fråga:
Skrivs Folkets hus och Folkets park med stor begynnelsebokstav? Ska det då också vara stor bokstav på hus och park?
Svar:
De skrivs Folkets hus och Folkets park.

Folkets hus och Folkets park skrivs med stor begynnelsebokstav eftersom de är namn på enskilda hus och parker. Men på det andra ordet i den här typen av flerordiga namn har man liten bokstav: hus och park. Jämför med Europeiska kommissionen, Stockholms central och Institutet för språk och folkminnen.

Hjälpte svaret dig?
Ja     
Nej