Ikon för Frågelådan

Frågelådan i svenska

Frågelådan

Fråga:
Vad betyder byggnation?
Svar:
Byggnation används i flera olika betydelser, men den vanligaste är ’byggverksamhet’: ”Glöm inte att ni ställer villkoren vid all byggnation.”

En annan betydelse är ’byggande, uppbyggnad’: ”150 lägenheter är just nu under byggnation.”

Därutöver förekommer byggnation i betydelsen ’byggnad’: ”Föreningen kräver att den byggnation som påbörjats rivs.”

Byggnation kan alltså betyda mycket som har med byggande att göra. Om man vill uttrycka sig mer exakt är det vara bättre att välja ord som byggverksamhet, byggande, uppbyggnad, bygge, byggeri, byggnad.

Som ordbildning är byggnation märkligt. Ord på tion brukar svara mot verb på era. Det finns tre undantag: muntra:muntration, segla:seglation (egentligen en ombildning av nederl. seglatie) och bygga:byggnation. Men n i byggnation kommer sannolikt från byggnad eller byggning. Det borde alltså heta byggation.

Hjälpte svaret dig?
Ja     
Nej