Ikon för Frågelådan

Frågelådan i svenska

Frågelådan

Fråga:
Finns det olika sätt att markera nytt stycke?
Svar:
Ja, det finns två olika styckemarkeringar som är accepterade.
    Det ena sättet är att börja det nya stycket med ett indrag, d.v.s. att man låter styckets första rad börja lite längre högerut än de övriga. Det är det vanliga i tryckta böcker, tidningar m.m. (Så är det gjort här.)

Det andra sättet är att göra en blankrad mellan styckena. Det har traditionellt använts vid maskinskrivning, och därför blivit norm i rapporter, brev och dokument av olika slag. Webbtexter har också nästan alltid blankrad. (Så är det gjort här.)

Det finns också ett tredje sätt att markera stycken, som innebär att man bara börjar på ny rad, utan att vare sig göra blankrad eller indrag. Det kallas hybridstycke och rekommenderas inte eftersom det blir otydligt, särskilt om den föregående raden är lång.

Hjälpte svaret dig?
Ja     
Nej