Ikon för Frågelådan

Frågelådan i svenska

Frågelådan

Fråga:
Heter det allihop eller allihopa?
Svar:
Det kan heta både allihop och allihopa, men varianterna har olika stilvärden.

Allihop är den neutralare varianten, medan allihopa betraktas som mer vardaglig och talspråksnära.

Hjälpte svaret dig?
Ja     
Nej