Ikon för Frågelådan

Frågelådan i svenska

Frågelådan

Fråga:
Varför heter det kyndelsmässodagen?
Svar:
Kyndelsmässodagen är en ljushögtid i kyrkan, och kyndel är ett dialektalt ord för ’bloss’, som i sin tur har sitt ursprung i det latinska candela, som betyder ’ljus’.

Kyndelsmässodagen firas till minne av den dag då Maria åter gick i templet efter Jesu födelse. I Sverige firas kyndelsmässodagen den söndag som infaller närmast den 2 februari.

Hjälpte svaret dig?
Ja     
Nej