Ikon för Frågelådan

Frågelådan i svenska

Frågelådan

Fråga:
Heter det en eller ett lammrack, eller är det ett pluralt ord?
Svar:
Det heter ett lammrack, det där lammracket, flera lammrack, de där lammracken.

Rack i lammrack är inlånat från engelskans rack of lamb/sheep/vealpork, som betyder ’främre delen av bröstkorgen på lamm, får, kalv eller gris’. Det är alltså hela styckdelen som avses, och därför blir rack singular i svenskan, precis som i engelskan.

I svenskan finns sedan tidigare både en rack och ett rack. En rack har betydelserna ’släde’ och ’anordning för att hålla fast rå eller gaffel intill masten’. Ett rack har betydelsen ’ställning för datorer och elektronisk utrustning’, men används också vardagligt om tennisracket.

Hjälpte svaret dig?
Ja     
Nej