Ikon för Frågelådan

Frågelådan i svenska

Frågelådan

Fråga:
Kan man utelämna som i Bilen, som vi förresten köpte av Anna, har alltid klarat besiktningen?
Svar:
Ja, som kan utelämnas i den bisatsen, eftersom den uppfyller de två krav som ställs för att som ska kunna utelämnas.

Det första kravet är att som-satsen måste bidra till att identifiera det den syftar på, och inte bara ge ytterligare upplysningar. Därför kan man utelämna som i Bilen, som vi förresten köpte av Anna, har alltid klarat besiktningen? men inte i Bilen, som förmodligen inte skulle klara besiktningen, är Annas. I det första fallet hjälper ju som-satsen till att klargöra vilken bil det handlar om, medan som-satsen i det andra fallet bara ger en extra upplysning om bilen.

Det andra kravet är att det ord som som syftar på inte får vara underförstått subjekt i som-satsen. Därför kan man utelämna som i Bilen (som) vi mötte är Annas, men inte i Bilen som står i garaget är Annas. Som syftar på bilen i båda fallen, men i det första är ju bilen underförstått objekt: (bilen) vi mötte, medan den i den andra är underförstått subjekt: (bilen) står i garaget.

Hjälpte svaret dig?
Ja     
Nej