Ikon för Frågelådan

Frågelådan i svenska

Frågelådan

Fråga:
Hur används ju ... desto? Heter det dess eller desto?
Svar:
I det här uttrycket kan man använda både formen ju ... desto och ju ... dess, alltså både ju förr, desto bättre och ju förr, dess bättre. Varianten med desto är ungefär dubbelt så vanlig, men båda varianterna är gångbara.

I uttryck med ju ... desto brukar man kommatera mellan leden:
Ju förr vi städar uthuset, desto tidigare kan vi ställa in mormors Ford.

Om leden som inleds med ju och desto är mycket korta kan man utesluta kommat (men det går också bra att ha kvar det):
Ju förr desto bättre.

Ibland ser man också ju förr, ju bättre. Det är ett mönster som har funnits i svenskan länge. Ett citat av den svenska diktaren Johan Henrik Kellgren (1751–1795) lyder ”ju simplare, ju enklare”. Citatet är från dikten ”Dumboms Lefverne”. Men numera tycker många att det ser märkligt ut när ju konstrueras med ännu ett ju.

Hjälpte svaret dig?
Ja     
Nej