Ikon för Frågelådan

Frågelådan i svenska

Frågelådan

Fråga:
Skrivs Götaland, Svealand och Norrland med stor eller liten bokstav?
Svar:
Landsdelarna Götaland, Svealand och Norrland skrivs alla med stor bokstav, eftersom de är namn på geografiska områden.
Hjälpte svaret dig?
Ja     
Nej