Ikon för Frågelådan

Frågelådan i svenska

Frågelådan

Fråga:
Hur förkortas organisationsnummer?
Svar:
Org.nr är den etablerade förkortningen för organisationsnummer.

Org. är en avbrytningsförkortning, som bör avslutas med punkt för att tydligt visa att ordet är avbrutet. Därefter skriver man nr utan punkt, eftersom det är en sammandragsförkortning som inte har blivit avbruten. Mellan org. och nr har man inget mellanslag, eftersom de är delar av ett och samma ord. Inte heller sätter man ut bindestreck i sammansättningar där båda leden är förkortningar.

Hjälpte svaret dig?
Ja     
Nej