Ikon för Frågelådan

Frågelådan i svenska

Frågelådan

Fråga:
Vad är skillnaden mellan att ge källhänvisningar i Oxfordsystemet och Harvardsystemet?
Svar:
I Oxfordsystemet använder man fotnoter. Man placerar en upphöjd siffra efter det man vill ange källan till, och skriver sedan källhänvisningen med samma siffra längst ned på sidan eller längst bak i kapitlet eller boken.

I Harvardsystemet sätter man källan inom parentes, och anger författarens efternamn, utgivningsår och eventuellt sidnummer så här: (Andersson 2002 s.102). Kolon mellan årtal och sidsiffra förekommer också: (Andersson 2002:102).

Det är vanligt med argument om att det ena systemet är mer svårläst än det andra. Men båda systemen har sina för- och nackdelar: I Oxfordsystemet bryter fotnotssiffran av mycket lite i meningen. Men vill man läsa fotnoten måste blicken lämna raden och flyttas längst ner på sidan eller längst bak i boken. I Harvardsystemet tar själva hänvisningen mer utrymme i meningen, och kan uppfattas som störande. I gengäld får man mycket information om källhänvisningen utan att behöva flytta ögat från raden.

Vilket man föredrar är snarast en fråga om vilket system man är van vid. Ofta avgörs skribentens val av att institutioner, förlag och redaktioner valt ett visst system.

Hjälpte svaret dig?
Ja     
Nej